ZADANIE PRE MALIARSKE TECHNOLÓGIE 3

Pôvodným zadaním pre zimný semester bola nástenná maľba: technika fresky v kombinácii so súčasnou nástennou maľbou (akryl). V dôsledku karanténnych opatrení sa toto spoločné zadanie realizovalo ako predpríprava pre maľbu- technikou akvarelu. Inšpiráciou pre maľbu je efekt "trompe l'oeuil" a stredoveké herbáre. Výsledná predloha pre nástennú maľbu (veľkost steny pribl. 8 x 4 m) je spoluprácou všetkých študentiek/ov a pedagóga na kompozícii. Samostatné zadania boli 3: maľba rastliny, kvetu podľa svojho výberu akvarelom na papier, biele pozadie, maľba iného objektu podľa svojho výberu akvarelom na papier a voľná téma- akvarel, inšpirovaná pôvodným zadaním, s využitím širokých možností akvarelu- maľovanie do mokrého/suchého podkladu.

Sára Némethová, maľba, 2.ročník
Silvia Paučíková, maľba, 2.ročník


Tamara Almášiová, socha, 3 ročníkJana Cselényiová, grafika, 3. ročníkBeata Jevčíková, socha, 3. ročník
Júlia Dulíková, 3. ročník, grafikaŠtefánia Hajsáková, dizajn
ZADANIE PRE MALIARSKE TECHNOLÓGIE 1.

 Antropocénna krajina/divočina. Zadanie tématicky skúma dve podoby krajiny- s prítomnosťou človeka a jeho zásahov a krajinu ponechanú pre prírodné procesy. Po technologickej stránke je zadanie skúmaním stredovekej maľby a postupného nanášania olejových lazúr na čiernobielu podmaľbu. Zadanie zahŕňa celý proces výstavby obrazu- objektu- od prípravy podrámu, napnutia plátna, izoláciu želatinou, tónovaný šeps, cez podmaľbu a lazúry až ku finálnemu obrazu krajiny. V ukončenej maľbe ostáva časť v štádiu podmaľby- a tento kontrast zároveň zvýrazňuje rozdiely medzi antropocénnou krajinou a divočinou.Sabína Šenkárová, maľba, 1. ročníkDaniela Gavronová, architektúraEva Vaňová, maľba, 1. ročník

Melinda Záhorská, dizajn

Laura Jurpáková, architektúraAlica Záhoranská, architektúraAnatolii Kuhal, architektúraMarianna Franková, maľba, 1. ročníkRóbert Rabatin, maľba, 1. ročníkMaroš Bavoľár, maľba, 1. ročníkSofia Čepková, grafika, 4. ročník


Jakub Staš, grafika, 3. ročník


Katarína Orság, maľba, 1. ročník

Patrícia Čechová, socha, 2. ročník

Dávid Galovics, grafika, 4. ročník